Generaal pardon 2021

In Nederland zitten honderden asielzoekers jaren in AZCs zonder enig vooruitzicht op een toekomst in het land dat hun thuis is geworden. Vaak hebben deze mensen kinderen die hier zijn geboren. Het laatste generaal pardon voor deze groep was in 2007. Het is dus hoog tijd voor een nieuw pardon.

Een groep asielzoekers en betrokken burgers hebben de handen ineengeslagen en zijn een actiegroep begonnen om aandacht te vragen voor dit probleem en actie te voeren voor een nieuw generaal pardon.

http://www.generaalpardon2021.nl

Het Zwarte schaap

“Het zwarte schaap” is een collectief van zo’n 50 vrouwen zonder verblijfsrecht die afkomstig zijn uit diverse landen. Zij willen na zo lang in onzekerheid en onveiligheid te hebben geleefd eindelijk een verblijfsvergunning krijgen, en daarmee eindelijk ook de kans op een betere toekomst. Deze groep heeft nog geen eigen website, hieronder een link naar een artikel over hun actie in Den Haag.

Vrouwen tegen uitzetting

Vrouwen tegen uitzetting (VTU) is een samenwerkingsverband van vrouwelijke vluchtelingen en Nederlandse vrouwen. Het doel van VTU is de positie van vrouwelijke vluchtelingen te verbeteren.

Aan VTU nemen vrouwen deel uit Afghanistan, Burundi, Ethiopië, Eritrea, Iran, Irak, Congo, Rwanda, Somalië, Pakistan en Nederland.

We zijn een groep Nederlandse en vluchtelingenvrouwen die geregeld bij elkaar komt, eens in de twee maanden ongeveer. Meestal zijn we met twaalf tot vijftien vrouwen uit de verschillende landen. We bespreken dan de situatie van vluchtelingenvrouwen in Nederland. Meestal houden we eerst een rondje, ter kennismaking voor nieuwe vrouwen en om elkaar bij te praten over de actuele situatie. Vervolgens bespreken we wat we kunnen gaan doen om de situatie van vluchtelingenvrouwen in Nederland te verbeteren.

http://vrouwentegenuitzetting.com