Wij leven al vele jaren in een limbosituatie en dit moet eindelijk veranderen. Wij vinden dat we recht hebben op onderwijs, op het verdienen van ons eigen geld en op een plek die we thuis kunnen noemen. Maar wij mogen niet studeren, we mogen niet werken, we mogen geen zorgverzekering afsluiten, we hebben geen recht op sociale zekerheid en we ervaren continu stress over waar we kunnen wonen en hoe het verder moet. We zitten muurvast in een papierloos bestaan. En een toekomst opbouwen is onmogelijk.

De IND moet onze identiteit, onze afkomst en ons (asiel)verhaal eindelijk erkennen.
We leven al jarenlang een onmenselijk leven, als we andere opties hadden gehad dan waren we hier al lang niet meer geweest.

Maar wij zijn nog altijd hier. En we eisen een echte oplossing voor ons probleem. Wij zijn Amsterdammers en wij hebben het recht om hier te zijn en een toekomst op te bouwen.
Wij willen mee kunnen doen in de samenleving. Wij willen een verblijfsvergunning, wij eisen het recht op permanent verblijf.

Doe mee en steun ons, wees solidair met ons. Spreek je uit en ondersteun onze strijd!

What do we want

We have been living in a limbo situation for many years and this has to change. We think we have the right to education, to earn our own money and to have a place we can call home. But we are not allowed to work, we are not allowed to study, we are not allowed to have health insurance, we are not entitled to social security and we experience constant stress about where we can live and how to proceed. We are stuck in a paperless existence. Building a future is impossible.

The IND should finally recognize our identity, our origin and our (asylum) story.
We have been living an inhuman life for years, if we had had other options we would not be here anymore.

But we are still here. And we demand a real solution to our problem. We are Amsterdammers and we have the right to be here and to build a future.
We want to be able to participate in society. We want a residence permit, we demand the right to permanent residence.

Participate and support us, be in solidarity with us. Speak out and support our struggle!