Afgelopen weken zijn we bezig geweest met het doorzoeken van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen die meedoen aan de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen. Daarnaast hebben we de moties die de afgelopen 4 jaar ingediend zijn in het belang van ongedocumenteerde Amsterdammers bekeken. We hebben extra gelet op de volgende punten, deze zijn extra belangrijk volgens ongedocumenteerden zelf; permanente onvoorwaardelijke opvang, onderwijs, werk, gezondheidszorg, kiesrecht, stadspas(poort), QR-code en lobby bij het Rijk voor vastgelopen zaken & verblijfsrecht. De uitkomst van ons onderzoek heeft geresulteerd in onderstaande flyertekst inclusief een visuele weergave van de partijprogramma’s en moties.

Wat kan jij doen?
• Dring er bij je partij op aan dat ze zich daadwerkelijk inzet voor ongedocumenteerden.
• Help met het verspreiden van deze actie om zo andere kiezers te informeren.

Hoe kan je dit doen?
Mail jouw partij en/of kandidaten. Kijk voor een overzicht op permanentverblijf.org
• Spreek je partij aan via social media (bijv. Facebook en Twitter: #StemSolidair).
• Deel de flyer via social media (Zie hieronder voor de digitale versie van de flyer)
• Ga naar een verkiezingsevenement of ALV (digitaal of op locatie) en spreek je daar uit.

Digitale versie flyer

Download de afbeelding en deel deze op social media met de hashtag #StemSolidair

Flyertekst

Deze tekst is een initiatief van en met ongedocumenteerde Amsterdammers, wij wonen al meer dan 7 jaar in Amsterdam, sommigen van ons al bijna 34 jaar. Wij vallen al die jaren tussen wal en schip. Dit moet veranderen!

Wij willen toegang tot onderwijs, recht op het verdienen van ons eigen geld en een thuis. Wij mogen niet studeren, we mogen niet werken en met de dreigende beëindiging van onze opvang door de gemeente (de LVV*) zijn wij straks dakloos. Hierdoor ervaren we continu stress over waar we kunnen wonen en hoe het verder moet. We zitten hier muurvast in een papierloos bestaan. Terugkeer is vaak geen optie, daarom is een toekomst opbouwen onmogelijk.

Om onze situatie te doorbreken moet de politiek onze primaire levensbehoeften als noodzaak erkennen en actie ondernemen. Met de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 in het vooruitzicht willen we jou, als kiesgerechtigde, informeren en vragen om onze belangen mee te laten wegen in je stemkeuze. Er is namelijk veel wat op gemeentelijk politiek niveau bereikt kan worden. Wat wij vragen behoort tot de primaire levensbehoeften zodat we eindelijk kunnen gaan leven in plaats van overleven.

Niet al onze behoeften kunnen binnen de gemeentelijke politiek gerealiseerd worden. Zo is ons primaire doel verblijfsrecht, iets wat een herziening van de huidige asielwetgeving verlangt en daarbij is het Rijk aan zet. Maar er is ook veel wat wél op gemeentelijk politiek niveau bereikt kan worden! Wat wij vragen behoort tot de primaire behoefte, zodat we kunnen gaan leven in plaats van overleven.

Wij hebben als ongedocumenteerde Amsterdammers geen toegang tot de politieke arena om
middels stemrecht onze stem te laten horen. Daarom is het belangrijk dat jij ons helpt onze
belangen te behartigen door middel van je stemkeuze.